slimmer rijden doe je met VARI

Disclaimer

De inhoud van deze website is bestemd voor informatief gebruik. Aan (prijs)informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

VARi BV alles in het werk om correcte informatie aan te bieden, kan de nauwkeurigheid van de informatie op deze site niet worden gegarandeerd. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. VARi B.V. kan geen garantie geven of rechten ontlenen aan de inhoud van deze website.

Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om informatie van deze website openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken voor andere doeleinden. De informatie op deze site, en de pagina's behorend bij deze site, wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

VARi B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

Alle handelsmerken, logo's en servicevermeldingen op deze site zijn eigendom van de VARi BV of van derden. Zij mogen niet worden gebruikt, gedownload, gekopieerd of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de VARi BV of de desbetreffende derde.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van VARi B.V., welke geen eigendom zijn van VARi B.V., maar die louter ter informatie voor de bezoeker zijn opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van VARi B.V.. Hoewel wij uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door ons wordt onderhouden wordt afgewezen.

De informatie in deze disclaimer geldt tevens voor de activiteiten en informatieverspreiding van VARi B.V. via sociale media zoals Facebook, Flickr en Twitter.