slimmer rijden doe je met VARI

eCall verplicht, auto belt automatisch bij een ongeval

Overeenstemming is onder meer bereikt over de invoeringsdatum voor de infrastructuur van het systeem, dat automatisch in werking treedt bij een verkeersongeluk. Dit moet minimaal zes maanden zijn vóór de inwerkingtreding van de eCall-verplichting in nieuwe typegoedkeuringen. Als uiterlijke datum is 1 oktober 2017 gesteld.

Raad en Europees Parlement moeten zich nog uitspreken over het bereikte compromis. Het Europees Parlement zal dit komende maand in plenaire samenstelling doen. Vervolgens zullen de lidstaten zich binnen de Raad uitspreken over het compromis, wordt vervolgt