slimmer rijden doe je met VARI

Leaserijders hebben geprofiteerd

Leaserijders hebben enorm geprofiteerd van de gunstige bijtellingtarieven voor zogenaamd zuinige auto's.

Sinds 2007 zijn leaserijders steeds minder gaan betalen. Na dat jaar werden er gedifferentieerde tarieven ingevoerd, waardoor voor alle 211.000 leasewagens die toen werden verkocht 22 procent bijtelling gold. Dat is daarna weliswaar verhoogd naar 25 procent, maar inmiddels vallen er nog maar 34.000 auto’s in deze categorie. Voor 52.000 leasewagens geldt het tarief van 20 procent. De bijtelling van 14 procent is van toepassing op 66.000 auto’s. Daarmee is dit de grootste categorie. Overigens zijn er dit jaar vanwege aanpassingen 6 tarieven.

Het gros van de leaserijders heeft sinds 2007 dus de standaard c.q. volledige bijtelling weten te omzeilen. Om in aanmerking te komen voor het voordeel hoefden zij niks anders te doen dan een zuinige auto uit te kiezen. Leaserijders die vallen in het 42 procent belastingtarief betalen geen 3.200 euro per jaar meer, maar slechts 2.400 euro, oftewel 800 euro minder. Diegenen die in het 50 procent categorie vallen, genieten nog meer voordeel: meer dan 1.000 euro per jaar. De rekensom is snel gemaakt: een kleine 180.000 leaserijders met een voordeel van zeg 900 euro op jaarbasis. Na 7 jaar is de Nederlandse overheid hierdoor een miljardenbedrag misgelopen.

De differentiëring van de bijtellingtarieven is ooit ingevoerd om het Nederlandse wagenpark schoner te krijgen. Dat is ook gelukt, maar inmiddels is duidelijk dat met name de fiscaalvriendelijke stekkerhybride modellen lang niet zo milieuvriendelijk zijn als werd beloofd.

De bijtellingregels worden strenger. In 2015 vallen er minder auto’s in de zuinige categorieën. Een model waarvoor nu 14 procent bijtelling geldt, bijvoorbeeld, valt straks dan mogelijk in de 20 procent klasse. Nog dit jaar komt staatssecretaris Wiebes van Financiën met de zogeheten autobrief voor 2016. Grote vraag is of het kabinet er op zal gokken dat de opbrengsten voor de staat ook zonder terugkeer naar één tarief verhoogd kunnen worden. Zo ja, dan kunnen we theoretisch nóg gedifferentieerdere regels verwachten.