slimmer rijden doe je met VARI

autodelers kopen geen auto

Een derde van de mensen die een auto delen, doet een eigen auto de deur uit of schaft geen auto aan. 
 
Dat blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving. Nederland heeft naar schatting 90.000 mensen die van een deelauto gebruik maken. Voordat zij een auto deelden, hadden ze gemiddeld ongeveer één auto per huishouden. Daarna is dat gedaald naar 0,7 auto per huishouden.

Ook zijn autodelers minder gaan rijden: ervoor reden zij gemiddeld 9.100 kilometer per jaar, erna is dat gedaald naar ongeveer 7.500 kilometer per jaar. Sommige autodelers rijden meer omdat ze nu vaker de auto pakken in plaats van de fiets of het openbaar vervoer.

Co2-uitstoot 

Door het samen met anderen gebruiken van een auto daalt ook de CO2-uitstoot. Dat komt niet alleen doordat die mensen minder rijden, maar ook doordat zij minder auto's bezitten. Bij de productie en sloop van auto’s komt immers ook CO2 vrij, aldus het Planbureau.

Het nationale instituut bekeek het fenomeen nadat onder meer overheden en natuur- en milieuorganisaties in 2013 het zogeheten SER-akkoord voor duurzame groei hadden gesloten. Een afspraak daarbij is het laten groeien van het autodelen van momenteel ruim tienduizend naar honderdduizend deelauto’s in 2020. Maar over de gevolgen voor mobiliteit en het milieu was tot nog toe niet veel bekend.

De representatieve enquête werd uitgevoerd door TNS-NIPO. Mensen die een auto delen met bijvoorbeeld buren of familieleden zijn niet in het onderzoek meegenomen.