slimmer rijden doe je met VARI

Aansprakelijkheid-issue vertraagt zelfrijdende auto

Volgens verzekeraars liggen de aansprakelijkheden bij een ongeluk met een zelfrijdende auto bij de autofabrikant of de softwareleverancier, in plaats van de bestuurder. Voor de verzekeraars zelf worden ook veel veranderingen verwacht. Zo zullen de premies voor bestuurders fors omlaag gaan. Onlangs hebben de verzekeraars de aansprakelijkheid en verzekerbaarheid van zelfrijdende voertuigen geanalyseerd. De resultaten zijn te lezen in de whitepaper ‘Als de auto autonoom wordt’. 

Daaruit blijkt onder andere dat een bestuurder steeds meer een passagier van de auto wordt in de transitie naar zelfrijdende auto’s. Sterker nog: hij wordt een piloot die de nieuwe informatiestroom, bijvoorbeeld via een elektronisch dashboard, interpreteert. Dit heeft vooral grote gevolgen voor de aansprakelijkheden van bestuurders, fabrikanten, verzekeraars, (software)leveranciers en de overheid. Wereldwijd wordt aansprakelijkheid rond de introductie als één van de belangrijkste vraagpunten gezien. Als producenten daadwerkelijk verantwoordelijk worden gesteld, kan dat de introductie van zelfrijdende exemplaren zelfs vertragen, meent Aon.

Rijlessen
Dat een auto zelf rijdt, betekent dat niet dat de ‘bestuurder’ niets meer hoeft te kunnen. Om te kunnen rijden moeten berijders goed zijn geïnformeerd. Volgens verzekeraars hebben fabrikanten en producenten een zorgplicht. Ook kan overwogen worden om rijhulpsystemen te behandelen tijdens rijlessen.

Een producent is aansprakelijk als de schade wordt veroorzaakt door een gebrek in het product. Voor de verzekeraar zelf geldt dat er minder premie-inkomsten per persoon zullen zijn. Er vinden minder ongelukken plaats met zelfrijdende voertuigen is de verwachting en dus gaat de schadelast omlaag. Ook wordt het rijgedrag steeds vaker gemonitord met telematica, zodat de premie rijgedrag afhankelijk gemaakt kan worden. En dus individueel bepaald kan worden.

Belbundel
Daarnaast werken sommige verzekeraars al met bedrijven die navigatieapparatuur verrijken met actuele weer- en verkeersdata. Door deze informatie te combineren met bestuurdersdata ontstaat een actueel (risico)profiel dat rekening houdt met het profiel van de bestuurder, de auto en de weg waarop wordt gereden. De verzekeringspremie wordt op die manier een soort belbundel, die bestaat uit een basistarief met een toeslag als er buiten de bundel is gebeld. Daarnaast is de verwachting dat de hoogte van de premie ook wordt afgestemd op het veiligheidsprofiel van de auto.